Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14397
Title: Міжнародний маркетинг аеропортів
Authors: Кліонський, Олександр Маркович
Keywords: міжнародний маркетинг
Issue Date: 2015
Abstract: Кліонський О.М. Міжнародний маркетинг аеропортів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. - Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і методичних положень управління міжнародним маркетингом аеропортів. Розкрито зміст та наукове тлумачення економічної сутності міжнародного маркетингу, визначено його роль та місце у діяльності аеропорту. Це надало змогу визначити місце системи міжнародного маркетингу у економічній діяльності аеропорту. Проведено аналіз діяльності аеропортів як суб’єктів діяльності міжнародного маркетингу, виявлено основні напрями та тенденції розвитку і впровадження системи міжнародного маркетингу аеропортів. Запропоновано удосконалену систему маркетингового управління ціновою політикою аеропортів на міжнародному рівні, яка ґрунтується на визначенні місця управління ціновою політикою аеропортів на міжнародному рівні в системі взаємозв’язку міжнародного маркетингу із стратегічним менеджментом. На основі проведеного дослідження, у роботі сформовано сукупність стратегій управління міжнародним маркетингом аеропортів, які згруповані у дві матриці ситуаційного управління міжнародним маркетингом аеропортів при продуктовій та ціновій конкуренції Запропонований підхід надає можливість керівництву аеропорту визначити позиції та напрями стратегічного розвитку аеропорту (позиціонувати його на міжнародному ринку аеропортових послуг), що визначає характер дій по управлінню системою міжнародного маркетингу).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14397
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
діссер Кліонський ПВ.PDF3.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.