Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14333
Title: Методологічні засади управління інтегрованими бізнес-структурами авіапідприємств
Authors: Мягких, Ірина Миколаївна
Keywords: інтегрована бізнес-структура
Issue Date: 2015
Abstract: М’ягких І. М. Методологічні засади управління інтегрованими бізнес- структурами авіапідприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних, прикладних засад щодо управління інтегрованими бізнес-структурами авіапідприємств з урахуванням їхніх ресурсів та можливостей щодо консолідації. Обґрунтований науковий підхід до управління економічним розвитком авіапідприємства; розроблено теоретичні та методологічні засади цілісної концепції управлінських впливів до умов зовнішньої і внутрішньої нестабільності діяльності авіапідприємств; теоретично обґрунтовано технологію формування інтегрованої структури бізнесу; розроблено орієнтований підхід до управління набором авіакомпаній в інтегровані бізнес-структури; розроблено динамічні багатофакторні лагові економетричні моделі щодо становлення залежностей значень потенціалів від показників діяльності авіапідприємств. Поглиблено теоретичні засади формування інтегрованих структур бізнесу; концептуальні положення, які розкривають зміст теоретико-методологічного базису оптимізації організаційної структури інтегрованих бізнес-структур за різних умов та операцій. Удосконалено категорійний базис формування інтегрованої бізнес-структури; методологію аналізу функціонування авіакомпаній, яка передбачає обґрунтування та оцінювання за видами діяльності по потенціалам та відповідним показникам; модель участі авіапідприємств в мереженій структурі; методики до встановлення взаємозв’язку та взаємозалежності економічних потенціалів за видами діяльності; системи класифікаційних ознак інтегрованої бізнес-структури, використання яких буде сприяти удосконаленню критеріальної бази управління враховуючи змінами на авіапідприємствах.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14333
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИСЕР.doc82.12 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.