Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13996
Title: Економічний механізм оцінки якості управління авіапідприємствами
Authors: Калита, Тетяна Вікторівна
Keywords: управління підприємством
Issue Date: 2015
Abstract: Калита Т.В. Економічний механізм оцінки якості управління авіапідприємствами. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами екномічної діяльності). – Національний авіаційнй університет, Київ, 2015. У дисертаційній роботі досліджено розвиток теоретичних основ та запропоновано науково-методичні рекомендації щодо побудови економічного механізму оцінки якості управління підприємством. З’ясовано сутність і зміст поняття «якість управління підприємством», яке визначає та регулює особливості (ознаки) управління підприємством. Проаналізовано сучасні підходи до управління підприємством, виявлено проблеми оцінки якості управління підприємством та визначено ключові кількісні і якісні показники оцінки якості управління. Досліджено оцінку якості управління методами експертних оцінок, на основі чого розроблено науково-методичні основи щодо побудови економічного механізму оцінки якості управління підприємством. Проаналізовано впровадження систем якості управління авіапідприємствами, їхній стан і тенденції розвитку у світі та Україні.Розглянуто економіко-математичний підхід впливу управлінських дій на стан економічної системи та визначено показники управлінської діяльності, що дозволило на основі економіко-математичного опису розробити критерій оцінки якості управління організаційно-економічної системи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13996
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis Kalyta.T.V.pdf26.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.