Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13992
Title: Формування тарифної політики авіакомпанії
Authors: Панасюк, Ірина Петрівна
Keywords: тарифи
Issue Date: 2015
Abstract: Панасюк І. П. Формування тарифної політики авіакомпанії. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет. Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем формування тарифної політики авіакомпанії. У роботі досліджено сутність, місце і роль тарифної політики в структурі галузевої системи, теоретичні основи управління механізмом тарифоутворення та його впровадження в дію в процесі функціонування авіакомпанії, запропоновано механізм формування тарифної політики авіакомпанії при впровадженні тарифної сукупності як механізм управління ризиками, що забезпечить гнучкі форми взаємодії всіх важелів впливу на стабілізацію ситуації та безперебійну діяльність авіакомпанії. Процес формування тарифної сукупності передбачає генерування різних варіантів побудови тарифу задля зниження витрат авіакомпанії.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13992
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.