Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13928
Title: Економічний механізм ресурсозбереження в авіаційних підприємствах
Authors: Костенко, Ольга Костянтинівна
Keywords: ресурсозбереження
Issue Date: 2015
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. У дисертації розроблено концептуальні положення управління ресурсозбереженням в умовах авіаційних підприємств. Обґрунтовано методичне положення про об’єктивний характер утворення прибутку за результатами ресурсозберігаючих заходів, залежність його величини від рівня безпеки виробництва. Розкрито сутність та сформовано структуру економічного механізму ресурсозбереження в авіаційних підприємствах. Розроблено методичні положення економічного аналізу діяльності з ресурсозбереження, планування її результатів в умовах авіаційних підприємств. Обґрунтовано поняття – „діяльність з ресурсозбереження”, „економічний аналіз діяльності з ресурсозбереження», «прибуток від діяльності з ресурсозбереження». Удосконалено методичні підходи щодо визначення результативності діяльності з ресурсозбереження – частки та розміру прибутку від неї та формування виробничої програми авіаційного підприємства. Розроблено адаптаційну модель утворення прибутку від діяльності з ресурсозбереження в авіапідприємствах. Вдосконалено методичні засади контролю діяльності з ресурсозбереження та матеріального стимулювання працівників авіаційного підприємства, що зайняті розробкою та впровадженням ресурсозберігаючих заходів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13928
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Костенко Лютий 2015.doc2.39 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.