Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13860
Title: Докази і доказування у адміністративно-деліктному процесі
Authors: Казачук, Іван Володимирович
Keywords: адміністративно-деліктний процес
електронний документ
Issue Date: 27-Mar-2015
Publisher: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / І.В. Казачук. — К., 2015. — 22 с.
Abstract: Дисертація є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень, в яких із врахуванням сучасних тенденцій розвитку доктрини адміністративного права і процесу, а також законодавчих новел здійснено аналіз теоретичних та практичних проблем правового регулювання доказів і доказування в адміністративно-деліктному процесі. Обґрунтовано доцільність виділення доказів у адміністративно-деліктному процесі, які існують суто в електронній формі, зважаючи на їх існування виключно у вказаній формі і при її зміні відомості (фактичні дані) не будуть вважатися доказами, оскільки відповідний документ втратить доказову силу. За критерієм форми доказів також виділено докази, які існують у матеріальній формі. Доведено необхідність розмежування електронних доказів у формі електронного документу та документу в електронній формі, сформульовано особливості їх використання у доказуванні у адміністративно-деліктному процесі. Виділено різницю між електронними доказами (електронними документами) та речовими доказами, яка обумовлена характером зв'язку з конкретним матеріальним джерелом чи формою збереження фактичної інформації (слідів), що підлягає доказуванню й приєднуються до справи та відтворена у протоколі огляду речей та документів. Джерелами доказів названо форму збереження та передачі інформації, яка має значення для об’єктивного і повного з’ясування обставин справи, прийняття у справі рішення. Зазначено, що доказування в адміністративно-деліктному процесі є комплексним поняттям, яке включає в себе практичну діяльність щодо виявлення, фіксації та подання доказів, а також розумову діяльність, яка полягає в оцінці доказів, обґрунтуванні результатів та висновків доказування . Досліджено особливості правового регулювання доказів і доказування у адміністративно-деліктному процесі на підставі порівняльно-правового аналізу положень чинного КУпАП та КпАП окремих країн пострадянського простору та сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання доказів і доказування у адміністративно-деліктному процесі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13860
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Казачук І.В..docАвтореферат205.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.