Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13859
Title: Адміністративно-правове регулювання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України
Authors: Вац, Віра Михайлівна
Keywords: державна кадрова політика
органи внутрішніх справ
Issue Date: 27-Mar-2015
Publisher: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В.М. Вац. — К., 2015. — 20 с.
Abstract: На основі комплексного дослідження проблем адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації, сформульовано адміністративно-правові засади кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Визначені роль та місце, а також основні завдання нормотворчої діяльності МВС України у кадровому забезпеченні органів внутрішніх справ. Визначені напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання формування та реалізації державної кадрової політики в органах внутрішніх справ України. Встановлені чинники адміністративно-правового характеру, що знижують ефективність формування та функціонування кадрів ОВС та запропоновані шляхи їх усунення. Надана характеристика проблем адміністративно-правового регулювання оцінки працівників ОВС та запропоновані шляхи їх вирішення. Визначені шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ. Обґрунтована необхідність посилення впливу індивідуальних результатів діяльності працівників на рівень їхнього грошового забезпечення шляхом внесення змін до нормативних документів, якими врегульовані питання грошового забезпечення працівників МВС України. Сформульовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного адміністративного законодавства, підзаконних нормативних актів, а також відомчих документів МВС України.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13859
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Вац В.М..docАвтореферат183.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.