Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13777
Title: Формування комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортних підприємств
Authors: Сергієнко, Світлана Анатоліївна
Keywords: комплекс маркетингових комунікацій
Issue Date: 2015
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка авіаційного транспорту). – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертацію присвячено обґрунтуванню та розробці теоретичних і методичних положень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортних підприємств. В процесі дослідження автором отримані наукові результати які дали змогу, на відміну від існуючих методів, розробити авторський метод формування комплексу маркетингових комунікацій, що полягає у багатократному проведені аналізу впливу носіїв, що обираються до застосування у комплексі. Аналіз представляє собою розрахунок характеристик вибраного комплексу маркетингових комунікацій на основі характеристик компонентів, що його складають. В роботі подається підхід до формування комплексу маркетингових комунікацій із застосуванням авторського методу аналізу, синтезу та оптимізації, що дало змогу розробити механізм формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортного підприємства на основі автоматичного проектування, що полягає в проведені багатократного аналізу впливу елементів, що входять до його складу, а також їх синтезу для подальшої оптимізації характеристик компонентів, що його складають. У межах наукового дослідження подано систематизацію матеріалів за цілим комплексом питань, пов’язаних з організацією маркетингової діяльності авіаційно-транспортних підприємств. Основну увагу приділено питанням формування комплексу маркетингових комунікацій авіаперевізниками. Розглянуто нові властивості, що набувають інструменти маркетингових комунікацій при використанні їх у комплексі та виникнення синергетичного ефекту.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13777
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертаія_СергієнкоС.А._10.04.2015.pdfДисертація2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.