Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13741
Title: Акмеологічна спрямованість архітектурної освіти
Authors: Дорошенко, Юрій Олександрович
Keywords: акмеологічний підхід
архітектор
архітектурна освіта
саморозвиток
самореалізація
самоствердження
креативність
Issue Date: 14-Nov-2013
Publisher: Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи
Citation: Дорошенко Ю.О. Акмеологічна спрямованість архітектурної освіти// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр./ [редкол. Л.Б.Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2013. – Вип. 7. – С.65–89.
Series/Report no.: ;Вип. 7
Abstract: У статті виявляються ознаки і обгрунтовується потреба в реалізації акмеологічної спрямованості архітектурної освіти як передумови саморозвитку, самореалізації та самоствердження креативної особистості на її шляху до зрілості. Актуалізується модернізація підготовки майбутніх архітекторів в університеті та окреслюються шляхи її реалізації на основі акмеологічного підходу та низки супутніх підходів, насамперед, компетентнісного. Розкривається функціонально-результативна сутність поняття "компетентність особистості".
Description: Актуалізовано дидактичну модернізацію підготовки майбутніх архітекторів в університеті на основі акмеологічного підходу та окреслено перспективні шляхи її реалізації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13741
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри архітектури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
454-ДорошенкоАкмеологіяАрх.pdf778.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.