Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13507
Title: Спеціалізована комп’ютерна технологія підготовки юридичних документів із застосуванням інформаційно-пошукових систем та офісних програмних засобів
Authors: Дорошенко, Юрій Олександрович
Михайлов, Олексій Олексійович
Федорчук, Ольга Степанівна
Keywords: Комп’ютерна технологія
юридичні документи
інформаційно-пошукові системи
офісні програмні засоби
навчальний практикум
Issue Date: 26-Jun-2003
Publisher: Київська державна академія водного транспорту
Citation: Спеціалізована комп’ютерна технологія підготовки юридичних документів із застосуванням інформаційно-пошукових систем та офісних програмних засобів: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.060.101 "Правознавство”// Укл. Ю.О.Дорошенко, О.О.Михайлов, О.С.Федорчук. – К.: КДАВТ, 2003. – 64с.
Abstract: Метою практикуму є формування теоретичної бази знань студентів з основ використання універсальних і спеціальних інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності юристів з різних галузей права та формування практичних навичок використання засобів ІКТ для розв’язання широкого кола задач повсякденної юридичної практики, розвиток інформаційної культури особистості. Мета практикуму досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи з основами сучасних технологій розв’язування задач юридичної практики за допомогою комп’ютера, починаючи від постановки і формалізації задачі до оформлення вихідної документації. Основним програмним інструментарієм задіяно пакет програм MS Office та інформаційно-пошукову систему "ЛІГА:ЗАКОН".
Description: Навчальний посібник описує навчальний практикум із застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності юристів. Практикум покладено в основу проведення Першої технологічної практики студентів спеціальності "Правознавство", яка відбувається наприкінці другого року навчання і має загальний обсяг 54 години (1,5 кредити).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13507
Appears in Collections:Підручники кафедри архітектури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
197_Posibnik_Pravo.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.