Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13397
Title: ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ “НЕОКЛАСИЧНОГО” ДИСКУРСУ ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ “ПРИБОРКАНИЙ ГАЙДАМАКА”)
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна
Keywords: інтелектуалізм
інтертекстуальність
архетип
неокласична парадигма
Issue Date: 2009
Publisher: Наукові праці Кам’я-нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Кам’я-нець-Подільський: ПП Буйницький О.А. – 2009. – Вип.19. – С. 20-28.
Series/Report no.: Наукові праці Кам’я-нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: зб. наук. праць.;Вип.19. – С. 20-28
Abstract: Інтелектуалізм прози В.Петрова-Домонтовича органічно співвідносний з такою домінантою індивідуального стилю письменника, що у наукових розвідках позначається як “неокласична”. Автор статті поставив за мету обґрунтувати тезу про “неокласицизм” В.Петрова-Домонтовича (“шостого з грона п’ятірного”) на матеріалі малодослідженого оповідання “Приборканий гайдамака” – твору, написаного у мурівський період творчості письменника. На прояви “неокласичної” естетики в оповіданні вказують історіософська парадигма, інтертекстуальність, культурологічний дискурс письма та особливості архітектоніки твору.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13397
Appears in Collections:Наукові праці НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
burlakova 14.rtfІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ “НЕОКЛАСИЧНОГО” ДИСКУРСУ ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ “ПРИБОРКАНИЙ ГАЙДАМАКА”)254.36 kBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.