Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13393
Title: Жанр як сфера взаємодії загальної поетики та історії літератури (на матеріалі малої прози).
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна
Keywords: жанровий канон
жанровий інваріант
жанрова модальність
внутрішня межа жанру
Issue Date: 2010
Publisher: Вісник Харківського національного університету. Серія "Філологія". – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразі-на, 2010. – № 901. – Вип. 59. – С. 106-114.
Citation: Вісник Харківського національного університету. Серія "Філологія".
Series/Report no.: ;№ 901. – Вип. 59. – С. 106-114.
Abstract: Автор статті поставив за мету розглянути сфери функціонування понять, що пов’язані з питаннями поетики жанру, які становлять комплекс його сталих характеристик, та тих понять, що дозволяють позначити динамічні процеси, котрі відбуваються на рівні окремих жанрів та цілих жанрових систем. Запропонована студія є етапом дослідження поетики малої прози письменників МУРу, що, з одного боку, потребує опису на рівні освоєння традицій української новелістики, а з іншого – вивчення з позиції реалізації авторської жанрової свідомості в контексті рецептивної естетики.
The author of the article aims to study the spheres of functioning of the notions which are connected with the issues of the genre poetics and make up a set of its stable features and those notions which enable to indicate dynamic processes on the level of separate genres and the whole genre systems. The introduced analysis is a stage of studying a short prose’s poetics of the wall period authors which on the one hand requires a description on the level of the development of traditions of Ukrainian novella studies, and on the other hand – research from the position of realization of an author’s genre consciousness in the context of receptive aesthetics.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13393
Appears in Collections:Наукові праці НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
iburlakova 10.doc128.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.