Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13220
Title: Практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів
Authors: Котикова, Олена Михайлівна
Issue Date: 25-Jul-2010
Publisher: КНЕУ
Description: Монографія має чотири розділи. У першому відображено теоретичний аналіз проблем вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в університетах та її завдання, з’ясовані вимоги до психолого-педагогічних якостей юриста в сучасних умовах, проаналізовано стан психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів до практичної діяльності. У другому розділі представлена концептуально обґрунтована система психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в університетах на засадах експірієнтально-рольового підходу, напрями оновлення змісту та структури психолого-педагогічної підготовки студентів та розкрито сутність та особливості технології практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. У третьому розділі знайшла відображення методика формування полірольової професійної психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів, а саме — формування міжособистісно- рольової компетентності як базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів на етапі базової психолого- педагогічної підготовки та формування полірольової компетентності як спеціальної психолого-педагогічної компетентності май- бутніх юристів на етапі професійної практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки. У четвертому розділі подано експериментальну перевірку розробленої системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів, зокрема — методику експериментального дослідження результативності психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів та аналіз результатів дослідної перевірки розробленої системи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13220
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-4137.pdfМонографія3.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.