Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13152
Title: Інформаційна рівновага як флюента глобалізованого суспільства
Authors: Ягодзинский, Сергей Николаевич
Keywords: информационное равновесие
информационные сети
сетевое общество
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет культури і мистецтв
Citation: Ягодзінський С.М. Інформаційна рівновага як флюента глобалізованого суспільства // Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні : матеріали доповідей та виступів міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14 листопада 2014 р. – К. : Київський національний університет культури і мистецтв, 2014. – С. 84-85.
Abstract: Упродовж історії людство невпинно шукає умови функціональної стабільності соціальних структур, апробує механізми їх внутрішньої корекції та саморегуляції. Незважаючи на те, що досягнення соціальної рівноваги є важливою умовою суспільного поступу, розв’язок цього завдання не може бути сформульований в універсальній позачасовій формі. Це пов’язано з тим, що моделювання соціальних процесів неминуче зіштовхується з феноменом «ентропійної плати за самоорганізацію» (І. Добронравова, Л. Фінкель). Його сутність, на наш погляд, зводиться до підміни константно-змінних орієнтирів соціальної реальності, унаслідок чого варіативні та сталі соціальні просторові-часові величини заміщають одне одного. Не вдаючись до розлогого соціально-філософського аналізу, відмітимо, що подібні аномалії були притаманні усім культурно-історичним епохам. Не стало винятком і сучасне суспільство. Глобалізаційні процеси вивели соціальну систему на якісно інший рівень структурно-функціональної організації, в результаті чого її інформаційна рівновага з величини константної перетворилася у змінний параметр. Тобто, якщо в до-інформаційну епоху уявлення про соціальну рівновагу задавало діапазон трансформації аксіологічних, етичних, правових, естетичних, релігійних норм, то нині зміст поняття рівноваги сам перетворюється на підпорядковану величину. Спиратися на нього, як на взірець – означає спотворювати соціальну реальність, спрощувати властиві їй атрибути і актуальні процеси.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13152
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.