Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12661
Title: РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МІЖ ПОВІТРЯНИМИ КОРАБЛЯМИ МАНЕВРУВАННЯМ КУРСОМ ПОЛЬОТУ
Other Titles: РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ МАНЕВРИРОВАНИЕМ КУРСОМ ПОЛЕТА
AIRCRAFT CONFLICTS RESOLUTION BY COURSE MANEUVERING
Authors: Харченко, Володимир Петрович
Васильєв, Денис Володимирович
Keywords: Безпека польотів
розв’язання конфліктних ситуацій
кооперативне управління повітряним рухом
оптимізація
Безопасность полетов
разрешение конфликтных ситуаций
кооперативное управление воздушным движением
оптимизация
Flight safety
conflict resolution
Cooperative Air Traffic Management
optimization
Issue Date: 2-Feb-2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Харченко В. П. Розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту [Текст] / В. П. Харченко, Д. В Васильєв // Національний авіаційний університет // Вісник Національного Авіаційного Університету. . - 2011. - №2. – С. 15-20.
Abstract: Підвищення вимог до ефективності повітряного руху при спостережуваному збільшенні інтенсивності польотів обумовлює необхідність розробки нових оптимізаційних методів та алгоритмів розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями. Зроблено постановку задачі оптимального розв’язання конфліктних ситуацій при кооперативному управлінні повітряним рухом. Розроблено метод оптимального розв’язання конфліктних ситуацій маневруванням курсом польоту, який з використанням динамічного програмування забезпечує планування безконфліктної траєкторії польоту повітряного корабля з мінімізацією її довжини. Для цього проведено декомпозицію процесу розв’язання конфлікту на фази та етапи, визначено множини станів, керувань і відповідні рекурентні рівняння для знаходження оптимальної програми керування курсом польоту. Проведено комп’ютерне моделювання конфліктної ситуації та її розв’язання з використанням розробленого методу
Повышение требований к эффективности воздушного движения при наблюдаемом увеличении интенсивности полетов обуславливает необходимость разработки новых оптимизационных методов и алгоритмов разрешения конфликтных ситуаций между воздушными судами. Сделана постановка задачи оптимального разрешения конфликтных ситуаций при кооперативном управлении воздушным движением. Разработан метод оптимального разрешения конфликтных ситуаций маневрированием курсом полета, который с использованием динамического программирования обеспечивает планирование бесконфликтной траектории полета воздушного судна с минимизацией ее длины. Для этого проведена декомпозиция процесса разрешения конфликта на фазы и этапы, определены множества состояний, управлений и соответствующие рекуррентные уравнения для нахождения оптимальной программы управления курсом полета. Проведено компьютерное моделирование конфликтной ситуации и ее разрешения с использованием разработанного метода
Enhancement of requirements for air traffic efficiency at increasing of flights intensity determines the necessity of development of new optimization methods for aircraft conflict resolutions. The statement of problem of optimal conflict resolutions at Cooperative Air Traffic Management was done. The method for optimal aircraft conflict resolution by course maneuvering has been developed. The method using dynamic programming provides planning of aircraft conflict-free trajectory with minimum length. The decomposition of conflict resolution process on phases and stages, definition of states, controls and recursive equations for generation of optimal course control program were done. Computer modeling of aircraft conflict resolution by developed method was done
Description: Харченко В. П. Розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту [Текст] / В. П. Харченко, Д. В Васильєв // Вісник Національного Авіаційного Університету. . - 2011. - №2. – С. 15-20.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12661
Appears in Collections:Наукові статті кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.docРОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МІЖ ПОВІТРЯНИМИ КОРАБЛЯМИ МАНЕВРУВАННЯМ КУРСОМ ПОЛЬОТУ649 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.