Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11167
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ IP-ПАКЕТІВ У БОРТОВІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕДАЧІ ЗВУКОВОЇ І ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЛІТАКА
Authors: Ситник, Олександр Георгійович
Горбунов, А.В.
Keywords: IP-ПАКЕТИ
Issue Date: Apr-2013
Publisher: К.: НАУ.
Abstract: Системи передачі даних (СПД) на даний час набули широкого розвитку і застосовуються у різних галузях науки, ЦА і виробництва (зв'язок, радіоелектроніка, енергетика, термоядерний синтез, медицина, космос, машинобудування, літальні апарати, обчислювальні комплекси і т.п.). Сучасні СПД представляють собою великі розгалужені мережеві системи, в яких носіями інформації є невеликі інформаційні блоки - ip-пакети. Ефективність роботи зазначених систем залежить від алгоритму за яким ip-пакети передаються в СПД, достовірності отриманої інформації та її якості тобто вибір оптимальної математичної моделі роботи системи зараз є досить актуальною проблемою
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11167
Appears in Collections:Тези доповідей кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez_16.pdfМатеріали XΙΙΙ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Політ-2013». 3 - 4 квітня 2013 р.534.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.