Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10782
Title: Підвищення енергетичної ефективності житлового фонду
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: житловий фонд
реконструкція
термомодернізація
великопанельні житлові будинки
перші масові серії
Issue Date: 24-Sep-2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Агєєва, Г. М. Підвищення енергетичної ефективності житлового фонду / Г. М. Агєєва // Сталий енергетичний розвиток: сучасні тенденції, технології та рішення - 2014: Міжнар. наук.-практ. та навч.-метод. конф., 24 вересня 2014 р., м. Київ: збірник тез доповідей. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - С.24
Abstract: Реалізація комплексу заходів з енергозбереження під час реконструкції дозволить не тільки поліпшити умови проживання, підвищити комфорт житлових приміщень, але й скоротити енерговитрати у процесі експлуатації реконструйованих житлових будинків перших масових серій до 40%. Цей показник свідчить про інвестиційну привабливість заходів для приватних інвесторів та фінансових структур, а також характеризує занедбаний стан застарілого житлового фонду та неефективність його експлуатації.
Description: 1. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: довідник / Держ. наук.-дослідн. та проектно-вишукув. ін.-т «НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) - К., 2006. - 144 с. 2. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем. - К.: Нора-прінт, 2001. - 262 с. 3. Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій. - Київ, Український центр Духовної культури, 2002. - 80 с. 4. Принципові технічні рішення термореконструкції фасадів житлових будинків 1960-1995 р.р. забудови/ Держ. підпр. ««Держ. наук.-дослідн. ін.-т будів. констр.». - К.: НДІБК, 2012. - 48 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10782
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-Агеева-КПИ-полный.pdf227.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.