Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10560
Title: Методи та засоби прогнозування психофізіологічного стану кори головного мозку // Матеріали всеукраїнської кенференції «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії». – С. 47-50.
Authors: Кузовик, Вячеслав Данилович
Гордєєв, Артем Дмитрович
Keywords: ЕЕГ, електроенцефалограф, лімбічна система, Matlab, обробка сигналів, автоматизована експертна система, викликані потенціали, діагностика
Issue Date: 15-Apr-2014
Publisher: ФБМІ НТУУ «КПІ»
Abstract: Медико-технологічні дослідження доводять, що лімбічна система головного мозку людини інтегрує інформацію про фізичний та психічний стан організму в цілому. Одним із проявів динаміки інформаційних потоків є біоритми мозку. Параметри такого інформаційного потоку надають можливість реалізовувати зазначені задачі при оцінюванні ПФС відділів кори головного мозку (КГМ) оператора. Сучасні дослідження відділів КГМ, за допомогою існуючих апаратно-програмних комплексів, мають ряд недоліків, основі з яких: - низька ефективність застосування засобів вимірювання біопотенціалів відділів КГМ (апаратна частина комплексу); - низька ефективність застосування програмних методів кількісної обробки виміряних даних. Для підвищення ефективності застосування засобів та методів оцінювання ПФС відділів кори головного мозку операторів пропонується діагностичний програмно-апаратний комплекс з автоматизованою експертною системою.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10560
Appears in Collections:Наукові видання викладачів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини (підлягає видаленню)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сбірник_матеріалів_ФБМІ.pdfОсновна стаття1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.