Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10488
Title: Концепція формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки
Authors: Глушаниця, Наталія Вікторівна
Keywords: Концепція, педагогічна технологія, системний, компетентісний, особистісний, діяльнісний, культурологічний та комунікативний підходи.
Issue Date: 2012
Publisher: Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – №3. – С. 69 – 79.
Abstract: У статті розглядаються концептуальні підходи до формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутнього бакалавра з авіоніки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10488
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Глушаниця 2012.pdf236.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.