Кафедра містобудування : [731] Community home page

Logo

Відповідальна за розділ: Волкова Анна Вікторівна, інженер кафедри містобудування. E-mail: volkhanno4ka@gmail.com
Browse

Sub-communities within this community

Logo

International scientific-practical conference of young scientists «Build‐Master‐Class» [15]

Organizer of the conference - Kyiv National University of Construction and Architecture

Logo

Дипломні проекти, ОКР «Бакалавр» (напрям підготовки 6.060102 «Архітектура») [23]

Виконані під керівництвом викладачів кафедри містобудування Навчально-наукового інституту аеропортів НАУ

Logo

Звіти про науково-дослідні роботи (НДР), виконані за участю викладачів кафедри містобудування [11]

Стислий опис результатів виконання науково-дослідних робіт (НДР)

Logo

Звіти про науково-дослідні роботи (НДР) кафедри містобудування [16]

Стислий опис результатів виконання науково-дослідних робіт (НДР)

Logo

Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM» [4]

Організатор: Український центр сталевого будівництва. Мета конкурсу – залучити студентів 4-6 курсів до створення оригінальних концептуальних рішень з використанням сталевих конструкцій.

Collections in this community

Державні будівельні норми, національні стандарти України [10]

Розроблені за участю співробітників кафедри містобудування

Logo

Дипломні роботи на здобуття кваліфікації ОКР "Магістр" (спеціальність 8.06010203 - Дизайн архітектурного середовища) [3]

Виконані під керівництвом викладачів кафедри містобудування Навчально-наукового інституту аеропортів

Logo

Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" [3]

Організатор: Національний авіаційний університет. Основна мета Конгресу – обговорення напрямів та проблем розвитку міського середовища, поширення сучасних практик та технологій, узагальнення досвіду України, країн СНД, Балтії, близького та дальнього зарубіжжя.

Навчально-методичні матеріали [9]

НП, РНП навчальних дисціплин

Logo

Проблеми розвитку міського середовища [14]

Науково-технічний збірник. Заснований у грудні 2009 року виходить двічі на рік.