Кафедра української мови та культури : [420] Community home page

Logo

Відповідальна за розділ: Сенчило Надія Олексіївна – старший викладач кафедри української мови та культури Гуманітарного інституту. E-mail: SenchyloN@nau.edu.ua
Browse

Collections in this community

Навчальні та робочі навчальні програми кафедри [32]

Навчальні та робочі навчальні програми кафедри української мови та культури

Навчально-методичні комплекси кафедри [30]

Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Наукові праці НПП кафедри української мови та культури [192]

Монографії, статті, тези виступів

Науково-виховна робота кафедри [7]

Наукові та виховні заходи

Політ 2016, 2017, 2018 (наукові публікації студентів) [114]

Наукові публікації студентів під керівництвом викладачів кафедри української мови та культури

Творчі здобутки кафедри [3]

Літературна творчість викладачів