Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39508
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Статистична динаміка систем управління"
Other Titles: Educational and methodical complex on discipline "Statistical dynamics of control systems"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистическая динамика систем управления"
Authors: Білак, Наталія Василівна
Комнацька, Марта Миколаївна
Keywords: Автоматизація
приладобудування
Автоматика
системи управління
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Дисципліна "Статистична динамка систем управління" дає розробнику базові теоретичні знання і практичні механізми, які необхідні на сучасному етапі розвитку авіаційної техніки.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця: дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління систем управління та проектування бортових систем управління польотом літальних апаратів (ЛА).
Место данной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста: данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления систем управления и проектирования бортовых систем управления полетом летательных аппаратов (ЛА).
The place of this discipline in the system of professional training of a specialist: this academic discipline is a theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills forming the profile of a specialist in the field of management of control systems and designing of flight control systems for flying aircraft.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів: модуль №1 «Динамічні системи. Статистичний опис випадкових сигналів динамічних систем», модуль№2 «Спектральні методи та алгоритми синтезу оптимальних лінійних стаціонарних динамічних (незамкнених та замкнених) систем при детермінованих та випадкових впливах».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39508
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Статистична динаміка систем управління _1_.pdfробоча програма 323.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.