Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37742
Title: Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків
Authors: Набок, Інна Іванівна
Вишнякова, Олександра
Keywords: злиття і поглинання
експансія іноземних банків
mergers and acquisitions
expansion of foreign banks.
Issue Date: 2017
Publisher: Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №1.- с. 116-120
Abstract: За останнє десятиліття світова економіка пережила кілька найбільших фінансово-економічних криз. В першу чергу фінансові кризи, що охоплюють економіки провідних країн світу, різко позначаються на банківській системі. Банкрутства найбільших системоутворюючих банків, які породжують банківські кризи, стимулюють процес внутрішньодержавних і міжнародних злиттів і поглинань банків. Проаналізовано можливі варіанти нарощення обсягу статутного капіталу вітчизняними банками і досвід функціонування банків в європейських та інших країнах світу.
За последнее десятилетие мировая экономика пережила несколько крупнейших финансово-экономических кризисов. В первую очередь финансовые кризисы, охватывающие экономики ведущих стран мира, резко сказываются на банковской системе. Банкротства крупнейших системообразующих банков, порождающие банковские кризисы, стимулируют процесс внутригосударственных и международных слияний и поглощений банков. Проанализированы возможные варианты наращивания объема уставного капитала отечественными банками и опыт функционирования банков в европейских и других странах мира.
For the last decade the world economy managed to endure several largest financial and economic crises. First of all the financial crises covering economies of the leading countries of the world sharply affect a bank system. The bankruptcies of the largest systemically important banks generating bank crises stimulate process of interstate and international merges and absorption of banks. Experience of functioning of European banks and banks in other countries are considered
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37742
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри МЕВіБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Набок_strategiya_1_2017 .pdf358.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.