Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34024
Title: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КОЛОНІАЛЬНИХ КОДІВ У РОМАНІ ДЖ. БОЙДЕНА «ОРЕНДА»
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво ("Постколоніалльні стратегії"): тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. - С. 144-147.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34024
ISBN: 978-966-285-75-6
Appears in Collections:Матеріали конференцій, філософських читань, круглих столів тощо кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
О.Шостак_Переосмислення.pdf395.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.