Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32648
Title: Формування множини ідентифікаторів для класифікації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури
Other Titles: Формирование множества идентификаторов для классификации объектов критической информационной инфраструктуры
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Корченко, Александр Григорьевич
Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Романенко, Ольга Олександрівна
Романенко, Ольга Александровна
Keywords: інформаційно-телекомунікаційна система, кібератака, об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, класифікатор, кортежна модель.
Issue Date: 21-Feb-2018
Publisher: Європейський університет, Київ, 2018
Citation: О. Корченко, Ю. Дрейс, О. Романенко, "Формування множини ідентифікаторів для класифікації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури", збірник тез доповідей IV міжнар. науково-практичної конференції 21-24 лютого 2018, К: Європейський університет 2018, С. 81-86.
Abstract: Автоматизація процесів надання послуг у всіх сферах забезпечення життєдіяльності людини, суспільства і держави призвела до посилення вимог щодо захисту інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) у функціонуванні будь-якої організації, як об'єкта критичної інфраструктури (ОКІ). Для існуючого нормативно-правового забезпечення, пов'язаного з ОКІ, характерна неповнота щодо їх кваліфікації, не сформований перелік ІТС таких об'єктів, відсутні критерії щодо визначення оцінки негативних наслідків, яка б дозволила сформувати класифікатор об'єктів критичної інформаційно інфраструктури (ОКІІ), що дасть можливість створити умови щодо підвищення стійкості до кібератак. Тому для вирішення зазначених питань пропонується засіб класифікації ОКІ. В основу його побудови закладена кортежна модель, складовими якої є низка упорядкованих ідентифікаторів, що відображають: сектори критичної інформаційної інфраструктури, формувласності ОКІІ, види інформації, негативні насліки кібератак на ІТС, тощо. Дана модель надасть можливість провести класифікацію ОКІІ держави та сформувати перелік їх ІТС для забезпечення першочергового захисту від кібератак.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32648
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)
Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інноваційних технологій професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.