Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32562
Title: Контроль знань студентів дистанційної форми навчання
Other Titles: Контроль знаний студентов дистанционной формы обучения
Authors: Устюгова, Людмила Сергіївна
Устюгова, Людмила Сергеевна
Панченко, Ганна Василівна
Панченко, Анна Васильевна
Keywords: Контроль знань, моніторинг, контроль студентів дистанційної форми навчання, кредитно-модульна система оцінювання.
Issue Date: 27-Feb-2014
Publisher: Науковий вісник Академії муніципального управління, м. Київ, Україна
Citation: Устюгова Л. С., Панченко Г. В. Контроль знань студентів дистанційної форми навчання/Л.С. Устюгова /Науковий вісник Академії муніципальног управління: збірник наук. Праць; вип..№2/заг. ред. В. К. Присяжнюк, В. Д. Бакуменко. – Київ 2014. – С. 249 – 257. – (Серія «Управління»)Устюгова Л. С., Панченко Г. В. Контроль знань студентів дистанційної форми навчання/Л.С. Устюгова /Науковий вісник Академії муніципальног управління: збірник наук. Праць; вип..№2/заг. ред. В. К. Присяжнюк, В. Д. Бакуменко. – Київ 2014. – С. 249 – 257. – (Серія «Управління»)
Series/Report no.: КВ№8846;
Abstract: У статті обґрунтована сутність понять «контроль знань», «моніторинг», «контроль знань студентів дистанційної форми навчання», охарактеризовано оцінювання студентів за кредитно-модульною системою, що відповідає Болонському процесу. Особлива увага зосереджена на проведенні тестового поточного та підсумкового контролів після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять. Для отримання об’єктивних результатів запропоновано системний підхід використання різних видів тестів. Розглянуто дві методики проведення лекцій при дистанційній формі навчання та запропоновано механізми контролю засвоєння нової інформації студентами.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32562
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Контроль знань студентів дистанційної форми навчання.pdfКонтроль знань студентів дистанційної форми навчання848.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.