Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31199
Title: Наукова методологія оцінювання екологонебезпечних ризиків функціонування техногенно-змінених водних систем
Authors: Маджд, Світлана Михайлівна
Кулинич, Яна Іванівна
Keywords: концептуальна водна екосистема,
структурно-функціональна організація,
гідроекосистема
екологічні індикатори
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник КрНУ
Citation: «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor», «Scientific Indexing Services»).
Series/Report no.: технічні науки;
Abstract: Запропоновано та опрацьовано новий науково-методичний підхід визначення змін інтенсивності механізмів внутрішньоводойменних процесів за допомогою інтегральних систем індикаторів. Сучасні інформативні інтег-ральні методи контролю дали змогу охарактеризувати динаміку змін функціонування техноприродних екосис-тем у такій послідовності: індикатори стану екосистем (екологічна ємність, техноємність, рівень компенсацій-ного механізму біотичної саморегуляції вод, тощо); індикатори наслідків дії техногенних впливів (порушення екологічної рівноваги за рахунок втрати природоємності, тощо). Інтегральні системи індикаторів в поєднанні з екосистемним принципом за басейновим підходом дозволили дати комплексну екологічну оцінку стану конце-птуальної системи річок басейну Дніпра. Ключові слова: концептуальна водна
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31199
ISSN: 1995-0519 (print)
2072-8263 (online)
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_4_88-95_6.pdf390.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.