Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30129
Title: Принципи проектування відкритих розподілених систем. Стуктурний системній аналіз і проектування інформаційних систем. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології”.
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Keywords: методи побудови потокових моделей, проектування інформаційних систем
Issue Date: 10-Sep-2007
Publisher: Національний авіаційний університет.
Citation: Містить опис принципів і методів структурного аналізу та проектування інформаційних систем для довільного предметного середовища на основі комп’ютеризованих засобів і технологій. Розглянуто методи побудови потокових моделей, моделей, орієнтованих на дані, та моделей планування бізнес-процесів із застосуванням CASE-засобів BPWin та ERWin на базі діаграмних технік IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1X. Для студентів спеціальності 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології”.
Abstract: Лабораторні роботи виконуються згідно з навчальною програмою дисципліни “Принципи проектування відкритих розподілених систем”. Мета практикуму – набуття студентами практичних навичок, поглиблення та закріплення теоретичних знань з питань структурного аналізу і проектування інформаційних об’єктів і процесів предметної області інформаційних систем (ІС), застосування методів аналізу для формування моделі логіки бізнес-процесів ІС та оволодіння методами проектування з використанням CASE-засобів BPWin та ERWin. Лабораторний практикум орієнтований на вивчення СASE-засобів на прикладі діаграм, що створюються для проекту ІС «Служба зайнятості в рамках вищого навчального закладу (ВНЗ)».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30129
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPVRS_1.docЛабораторний практикум для студентів спеціальності 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології” .4.1 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.