Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29847
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"
Authors: Засанський, Володимир Вячеславович
Гримайло, Віктор Михайлович
Keywords: Робоча навчальна програма
Основи економічної теорії
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни "Основи економічної теорії" розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-5-6.060101/15 підготовки фахівців освітнього ступеню "Бакалавр" за напрямами 6.060101 «Будівництво», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н5-6.060101/15-5.1.2, Н5-6.060101/15-5.2.2,
Description: 1. Вступ 2. Зміст навчальної дисципліни 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 3.1. Список рекомендованих джерел 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29847
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гримайло_РНП_будівництво.docРобоча навчальна програма "Основи економічної теорії"2.52 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.