Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29818
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"
Authors: Біленко, Тетяна Іванівна
Онищенко, Наталія Василівна
Клименко, Вікторія Вікторівна
Keywords: Робоча навчальна програма
Основи економічної теорії
Issue Date: 7-Jun-2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни "Основи економічної теорії" розроблена на основі робочих навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" всіх напрямів, введених в дію з 2012 р.
Description: Вступ 1. Пояснювальна записка 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 2. Зміст навчальної дисципліни 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 2.2.3.1. Домашнє завдання 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 3.1. Список рекомендованих джерел 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 4.1 Основні терміни, поняття, означення 4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь 5. Форми документів Системи менеджменту якості
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29818
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Р№ін–№напр12–1.2.1.1.pdfРобоча навчальна програма "Основи економічної теорії"790.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.