Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27376
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Природнича мікробіологія»
Authors: Решетняк, Людмила Расулівна
Ястремська, Лариса Сергіївна
Keywords: біотехнологія, мікробіологія
Issue Date: 2016
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни «Природнича мікробіологія» розроблена на основі "Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін", введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконання студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового видів контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27376
Appears in Collections:Навчальні та робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП Природнича МБ 08.11.16.docОсновний текст2.07 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.