Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22887
Title: Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання (матеріали конференції)
Other Titles: HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: PRESERVATION, ACCESS, USE
Authors: Тюрменко І.І. та ін.
Keywords: історико-культурна спадщина
Issue Date: Apr-2015
Abstract: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячені проблемам захисту історико-культурного надбання в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства. Тези доповідей містять розробки учених та практичний досвід архівівних, бібліотечних та музейних установ із збереження національної спадщини на різних носіях інформації, достутупу до неї та забезпечення умов її поширення серед широкого загалу. International scientific conference proceedings cover matters of historical and cultural heritage preservation in circumstances of rapid development of informtional society. Scientific abstracts contain research results and practical experience of archive, library and museum institutions in matters of national memory preservation on different information carriers, access to it and its dissemination among wide public.
Description: Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І. І. та ін. - К., 2015. – 384 с.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22887
Appears in Collections:Конференції кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конференції для друку.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.