Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22353
Title: Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Малишевої Вікторії Валеріївни на тему «Удосконалення методу визначення інгредієнтно- параметричного забруднення автомобільних доріг та обґрунтування параметрів захисних екранів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми
Authors: Угненко, Євгенія Борисівна
Keywords: інгредієнтно-параметричне забруднення
автомобільна дорога
Issue Date: 16-Sep-2016
Abstract: Метою дисертаційної роботи Малишевої В.В. є удосконалення методу визначення інгредієнтно-параметричного забруднення автомобільних доріг з обґрунтуванням геометричних параметрів інженерних захисних екранів. Для реалізації поставленої мети дисертантом проведено теоретичні та експериментальні дослідження, в результаті яких удосконалено математичну модель з визначення інгредієнтно-параметричного забруднення навколишнього середовища, розроблено прогностичні залежності щодо можливих рівнів шуму в зоні впливу автомобільної дороги залежно від параметрів транспортних потоків, а також вперше запропоновано комбіновану конструкцію захисного екрану, проведено оцінку рівнів небезпеки ділянки автомобільної дороги, обладнаної ним, та обґрунтовано вимоги до конструкційних та естетичних характеристик захисних споруд.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22353
Appears in Collections:Спеціалізована вчена рада К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Відгук опонента Угненко Є.Б.pdfВідгук офіційного опонента Угненко Є.Б.2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.