Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22346
Title: Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Малишевої Вікторії Валеріївни на тему "Удосконалення методу визначення інгредієнтно-параметричного забруднення автомобільних доріг та обгрунтування параметрів захисних екранів", яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 - автомобільні шляхи та аеродроми
Authors: Краюшкіна, Катерина Вікторівна
Keywords: автомобільна дорога
зона впливу автомобільної дороги
Issue Date: 16-Sep-2016
Abstract: В основу дисертаційної роботи Малишевої В.В. покладено необхідність удосконалення методу визначення інгредієнтно-параметричного забруднення автомобільних доріг з метою подальшого обґрунтування параметрів інженерних захисних конструкцій. Досягнення поставленої мети здійснено за рахунок проведення теоретико-експериментальних досліджень факторів, що впливають на зростання як інгредієнтного, так і параметричного забруднення, з подальшою розробкою математичних моделей, за допомогою яких можливо здійснювати прогноз можливих рівнів екологічного навантаження в зоні впливу автомобільної дороги.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22346
Appears in Collections:Спеціалізована вчена рада К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Відгук опонента Краюшкіна.pdfВідгук офіційного опонента Краюшкіної К.В.895.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.