Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/21753
Title: УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Authors: Филька, Валентина Петрівна
Keywords: агломерація
ефективність
планування
містобудування
розселення
урбанізація
Issue Date: 15-Mar-2016
Publisher: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Series/Report no.: ;с. 105-108
Abstract: Одним з найактуальніших завдань планування територій в сучасних умовах є запровадження найбільш раціональних засобів управління розподілом, використанням, забудовою та охороною земель. З вирішенням вказаних питань безпосередньо пов’язані заохочення інвестицій, розвиток населених пунктів, наповнення місцевих бюджетів тощо [1]. Проблеми використання земельних ресурсів потребують уваги, поглибленого дослідження та вивчення з метою забезпечення їхнього раціонального використання, тому що все більше земель залучається до економічного обігу, а питання взаємозв’язку людини із природою нарізі остаточно не з’ясоване з погляду впливу регіональної земельної політики на забезпечення раціонального землекористування
Description: Проаналізовано просторові особливості розвитку системи розселення в Україні. Окреслено ознаки міської та сільської мереж поселень, які детермінують розвиток трудового потенціалу. Акцентовано увагу на необхідності активізації розвитку малих і середніх міст, що допоможе вирішити конкретні проблеми з подолання просторових диспропорцій розвитку трудового потенціалу держави, а також врегулювати показник урбанізації території великих міст
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/21753
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри землеустрою та кадаструItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.