Кафедра української мови та культури : [276] Community home page

Відповідальна за розділ: Сенчило Надія Олексіївна – викладач кафедри української мови та культури Гуманітарного інституту. E-mail: ifyc@mail.ru
Browse

Collections in this community

Навчальні та робочі навчальні програми кафедри [23]

Навчальні та робочі навчальні програми кафедри української мови та культури

Навчально-методичні комплекси кафедри [18]

Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Наукові праці НПП кафедри [144]

Монографії, статті, тези виступів

Наукові публікації студентів [44]

Наукові публікації студентів під керівництвом викладачів кафедри української мови та культури

Науково-виховна робота кафедри [5]

Наукові та виховні заходи

Творчі здобутки кафедри [3]

Літературна творчість викладачів