Кафедра педагогіки та психології професійної освіти : [752] Community home page

Logo
Тези

Відповідальна за розділ: Литвинчук Наталія Борисівна - завідувач навчально-методичної лабораторії кафедри педагогіки та психології професійної освіти. E-mail адреса: n.lytvynchuk@nau.edu.ua
Browse

Collections in this community

Спеціалізована Вчена рада Д 26.062.15 [33]

Автореферати, відгуки, дисертації, що захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.15