Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40720
Title: Використання методів проблемного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
Authors: Томащук, Олексій Петрович
Репета, Віктор Кузьміч
Лещинський, Олег Львович
Keywords: математична дисципліна
проблемне навчання
частково-пошуковий метод
евристична бесіда
Issue Date: 2016
Publisher: Національний педадогічний університет імені М.П.Драгоманова
Citation: Томащук О.П., Репета В.К., Лещинський О.Л. Використання методів проблемного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 17: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С.89-97.
Abstract: У статті розкрито зміст методів проблемного навчання та надано рекомендації щодо використання цих методів на лекціях і практичних заняттях з математичних дисциплін. Наведено фрагмент лекції з використанням методів проблемного навчання.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40720
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Використання методів проблемного навчання.pdfОсновная статья460.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.