Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40469
Title: ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Authors: МИРОНЕЦЬ, Оксана Миколаївна
Keywords: функції адміністративного права
спеціально-соціальні
реалізація функцій адміністративного права
ефективність реалізації функцій адміністративного
Issue Date: 26-Oct-2019
Publisher: Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид.наук, спец.: 12.00.07. К., 2019. 23 с.
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню функцій адміністративного права та їх реалізації відповідно до широкого підходу розуміння адміністративного процесу. Розглянуто поняття, ознаки, види та засоби реалізації спеціально-соціальних та загальносоціальних функцій адміністративного права у їх взаємозв’язку та співвідношенні з розумінням функцій права як загальнотеоретичної категорії юриспруденції. Виділено періоди розвитку уявлень про досліджуване поняття, визначено їх особливості, що характеризуються відмінностями розуміння функцій адміністративного права залежно від розуміння предмета правого регулювання цієї галузі права. Сформульовано авторські поняття реалізації функцій цієї галузі права. Проаналізовано проблеми, запропоновано відповідні зміни до законодавства для забезпечення ефективності реалізації регулятивної та охоронної функцій адміністративного права. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення та підвищення ефективності реалізації функцій адміністративного права в сучасній Україні.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40469
Appears in Collections:3.1. Автореферати та дисертації зі спеціальності 12.00.07

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Myronets_12.00.07.pdfАвтореферат кандидатської дисертації654.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.