Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40147
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Механіка»
Authors: Семак, Інна Вікторівна
Борозенець, Григорій Михайлович
Keywords: механіка
навчально-методичний комплекс
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Механіка» для спеціальності 173 "Авіоніка" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в областях інженерної освіти та забезпечення функціонування авіаційних транспортних систем, забезпечує фундаментальну загально-інженерну підготовку спеціалістів не механічного профілю. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань з питань структури, кінематики та динаміки сучасних типових механізмів і машин, основ розрахунків, проектування та експлуатації електромеханічних систем та їх елементів в процесі проектування виробництва, експлуатації і ремонту. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння загальних принципів дослідження структури, кінематики та динаміки механізмів і машин, основ розрахунку та конструювання деталей і вузлів загального призначення, які зустрічаються в різних електромеханічних системах і виробництвах.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40147
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_ М_173.pdf354.06 kBAdobe PDFView/Open
07_М_МР_РГР.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
01_Механ_173_18.pdf287.57 kBAdobe PDFView/Open
06_М_КЛ.pdf6.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.