Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40135
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи ЗЕД»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Fundamentals of FEA"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы ВЭД»
Authors: Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Данілова, Ельвіра Ігорівна
Danilova, Elvira
Данилова, Эльвира Игоревна
Keywords: митні органи
спільні митні зони
митний кордон
митні союзи
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: В еволюційній перебудові усіх сторін життя суспільства важливого значення набуває формування системи національних господарських комплексів, пов'язаних між собою відносинами виробничого, науково-технічного, торгового, фінансово-кредитного співробітництва та системою міжнародного поділу праці.
In the evolutionary restructuring of all aspects of society, the formation of a system of national economic complexes, interconnected by the relations of industrial, scientific, technical, trade, financial and credit cooperation and the system of international division of labor, is of great importance.
В эволюционной перестройке всех сторон жизни общества важное значение приобретает формирование системы национальных хозяйственных комплексов, связанных между собой отношениями производственного, научно-технического, торгового, финансово-кредитного сотрудничества и системой международного разделения труда.
Description: Соціально-економічний розвиток та зростання країни, структурне перетворення її економіки, відродження експортного потенціалу та підвищення міжнародної конкурентоспроможності є неможливими без формування джерел інвестиційних ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40135
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР -Заочка.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи ЗЕД» (заочна форма навчання)418.44 kBAdobe PDFView/Open
СРС.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Основи ЗЕД»487.29 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомиендації до виконання дз.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Основи ЗЕД»101.69 kBAdobe PDFView/Open
Методичні рекомендації до практичних занять.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Основи ЗЕД»15.37 MBAdobe PDFView/Open
НМК_ЗЕДП_2019.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни «Основи ЗЕД»3.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.