Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39749
Title: Робоча навчальна програма дисципліни "Деталі машин" для ОПП "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Authors: Носко, Павло Леонідович
Keywords: деталі машин
робоча навчальна програма
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет, кафедра машинознавства
Abstract: Дисципліна „Деталі машин" завершує цикл загальноінженерних дисциплін, що поєднують теорію і методику інженерних розрахунків на міцність деталей та вузлів машин і забезпечують фундаментальну підготовку фахівців. Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами основ розрахунку, проектування і конструювання типових деталей та вузлів загального призначення і деталей авіаційної техніки. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення загальних принципів проектування і конструювання деталей і вузлів загального та спеціального призначення, які зустрічаються в різних механізмах і машинах, побудова моделей і алгоритмів розрахунку типових виробів машинобудування із врахуванням їх головних критеріїв працездатності, що необхідні при створенні нового або модернізації і надійній експлуатації діючого обладнання галузі.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39749
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_ ДМ_103_РНП_З.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.