Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39748
Title: Робоча навчальна програма дисципліни "Основи наукових досліджень" для ОПП " Метрологія і інформаційно вимірювальна техніка" (україномовний проект)
Authors: Носко, Павло Леонідович
Keywords: основи наукових досліджень
робоча навчальна програма
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет, кафедра машинознавства
Abstract: Данна дисципліна є однією з дисциплін, які забезпечують фундаментальну загально інженерну підготовку спеціалістів з газотурбінних установок та компресорних станцій. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій теорії механізмів та машин і курсу ,деталі машин", а також методів розрахунку і конструювання типових деталей, вузлів та механізмів і машин в цілому. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння загальними методами дослідження структури, кінематики та динаміки механізмів і машин, які працюють в галузях проектування та експлуатації газотурбінних установок і компресорних станцій; - засвоєння загальних принципів дослідження структури, кінематики та динаміки механізмів і машин, а також набуття практичних навичок розрахунку та конструювання типових деталей вузлів та механізмів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39748
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_ОНД_152_РНП_С.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.