Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39745
Title: Робоча навчальна програма дисципліни "Основи конструювання" для ОПП " Газотрубінні установки і компресорні станції"
Authors: Носко, Павло Леонідович
Філь, Павло Володимирович
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет, кафедра машинознавства
Abstract: Данна дисципліна є однією з дисциплін, які забезпечують фундаментальну загально інженерну підготовку спеціалістів з газотурбінних установок та компресорних станцій. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій теорії механізмів та машин і курсу ,деталі машин", а також методів розрахунку і конструювання типових деталей, вузлів та механізмів і машин в цілому. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння загальними методами дослідження структури, кінематики та динаміки механізмів і машин, які працюють в галузях проектування та експлуатації газотурбінних установок і компресорних станцій; - засвоєння загальних принципів дослідження структури, кінематики та динаміки механізмів і машин, а також набуття практичних навичок розрахунку та конструювання типових деталей вузлів та механізмів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39745
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_ОК_604_РСО_З.pdf552.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.