Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39509
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технології системного управління організаціями"
Other Titles: Educational and methodical complex on discipline "Technologies of system management of organizations"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии системного управления организациями"
Authors: Кириченко, Віктор Вікторович
Keywords: Автоматизація
приладобудування
технології
системне управління
організації
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Основна мета викладення дисципліни є здійснення професійної підготовки магістра за фахом і формування професійних знань з теорії та сучасної практики побудови організації як великої динамічної системи, що діє у складних стохастичних умовах.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою для набуття студентами певної сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості фахівця в області управління складними виробничими системами.
Данная дисциплина является теоретической основой для получения студентами определенной совокупности знаний и умений, которые формируют необходимые профессиональные качества специалиста в области управления сложными производственными системами.
This discipline is the theoretical basis for students to acquire a certain set of knowledge and skills that form the necessary professional qualities of a specialist in the field of management of complex production systems.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 2 навчальних модулів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39509
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Технологii системного управлiння органiзацiями.pdfробоча програма 310.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.