Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39425
Title: Принципи архітектурно-планувальної організації привокзальних площ (на прикладі Міжнародного аеропорту "Бориспіль")
Authors: Волкова Анна Вікторівна
Волкова Анна Викторовна
Volkova An.
Keywords: містобудування
аеропорт
привокзальна площа
архітектурно-планувальна організація
реконструкція
пасажиропотік
транспортна мережа
планувальні рішення
Issue Date: 2018
Publisher: К. : НАУ
Citation: Волкова А. В. Принципи архітектурно-планувальної організаціі привокзальних площ (на прикладі Міжнародного аеропорту "Бориспіль"): дисертація (дипломна робота) на здобуття кваліфікації ОС «Магістр» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізації «Дизайн архітектурного середовища». НАУ, 2018 (Керівник – М. М. Тимошенко)
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: Дослідження присвячено розробці і теоретико-практичному обґрунтуванню архітектурно-планувальної організації привокзальних площ (на прикладі МА «Бориспіль»). Наведені результати дослідження планувальних рішень привокзальних площ аеропортів, досліджені особливості архітектурного проектування привокзальних площ в структурі аеропортів. Проаналізовані методи та рішення, найбільш поширені у вітчизняної практиці аеропортобудування, виявлені основні принципи реорганізації планувальних рішень привокзальних площ під час реконструкції аеропортів, визначені фактори, які впливають на архітектурно-планувальну організацію привокзальних площ у структурі аеропортів, визначають їх функціональні зони, композицію генерального плану, об’ємно-планувальні характеристики. Обґрунтовані і доповнені методичні рекомендації щодо архітектурно-планувальної організації привокзальних площ в структурі аеропортів. Введені в науковий обіг термін «при аеровокзальна площа» та його поняття. Визначені і теоретично обґрунтовані принципи архітектурно-планувальної організації привокзальних площ у структурі аеропортів. Результати дослідження апробовані в проекті привокзальної площі в Міжнародному аеропорту «Бориспіль», опубліковані в 5 публікаціях (в тому числі в 1 статті у фаховому виданні зі списку ВАК України).
Description: 1. Агєєва, Г. М. Привокзальні площі: реорганізація планувальних рішень під час реконструкції аеропортів / Г. М. Агєєва, А. В. Волкова // Проблеми розвитку міського середовища. - 2017. - Вип.3 (19). - С.36-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2017_3_8. 2. Агєєва, Г. М. Особливості організації зон тимчасового зберігання автотранспорту в аеропорту «Бориспіль» / Г. М. Агєєва, М. М. Тимошенко, А. В. Волкова// Сучасні тенденції розвитку архітектури та містобудування: Всеукр. наук.-техн. конф., 17 листопада 2017 р., Харків: тези. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С.238-239. 3. Агеева, Г. Развитие инфраструктуры аэропортов и его влияние на размещение объектов обслуживания воздушного движения/ Г. Агеева, А. Волкова, А. Захарченко// Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, 12 May 2017, Vilnius, Lithuania . - pp.69-73. - URL: http://jmk.transportas.vgtu.lt/index.php/tran2017/tran2017/paper/view/116/141 . 4. Volkova, A. Reorganization of planning solutions for railway station squaers after airports reconstruction / A. Volkova, G. Agieieva // International scientific - practical conference of young scientists «BUILD‐MASTER‐CLASS‐2017» 28 of November – 01 December 2017: Conference program and proceedings. – P.136. 5. Волкова, А. В. Екологічність як першочергова вимога до функціонування сучасних аеропортів / А. В. Волкова // Ефективні технології в будівництві: ІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 6-7 квітня 2017 р., м.Київ: тези. - Київ: Вид-во Ліра-К, 2017. - С.173-174 [Науковий керівник - Г. Агєєва]
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39425
Appears in Collections:Дипломні роботи, ОКР "Магістр" (спеціальність 8.06010203 - Дизайн архітектурного середовища, 191 "Архітектуа та містобудування")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 001.jpgОбкладинка484.31 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.