Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39192
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧемакіна Октябрина Володимирівна-
dc.contributor.authorЧемакина Октябрина Владимировна-
dc.contributor.authorChemakina O.-
dc.contributor.authorАгєєва Галина Миколаївна-
dc.contributor.authorАгеева Галина Николаевна-
dc.contributor.authorAgieieva Galyna-
dc.contributor.authorБжезовська Наталія Володимирівна-
dc.contributor.authorБжезовская Наталья Владимировна-
dc.contributor.authorBzhezovska Galyna-
dc.date.accessioned2019-06-01T08:13:04Z-
dc.date.available2019-06-01T08:13:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationТеорія містобудування: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. : О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва, Н. В. Бжезовська. – К. : НАУ, 2018. – 22 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39192-
dc.description1. Про основи містобудування : Закон України № 2780-XII від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Про планування і забудову територій : Закон України №1699-ІІІ від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Про охорону культурної спадщини : Закон України №1805-ІІІ від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст.333. 4. Про генеральну схему планування території України: Закон України №3059-ІІІ від 07.02.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №30. – Ст.204. 5. Про благоустрій населених пунктів : Закон України №2807-ІV від 06.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №49. – Ст. 517. 6. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України №3038-VI від 17.02.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст.343. 7. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1.1-2014. – [Чинні від 2014-08-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 128 с. 8. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 9. Планування і забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 174 с. 10. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 11. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 12. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 13. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 14. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 15. Cклад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування: ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. – На заміну ДБН Б.2.2-202008. – [Чинний від 2017-04-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 10 с. 16. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях: ДБН Б.1.1-13:2012. – На заміну ДБН Б.1.1-11:2011, ДБН Б.1.1-6:2007. – [Чинні від 2012-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 27 с. 17. Склад та зміст детального плану території: ДБН Б.1.1-14:2012. – На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. – [Чинні від 2012-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 22 с. 18. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного міста: ДБН Б.2.2-3:2012. – На заміну ДБН Б.2.2-3-2008. – [Чинні від 2012-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 16 с. 19. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 55 с. 20. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій / Ю. М. Білоконь – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 21. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов / В. И. Блохин. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 22. Владимиров В. В. Основы районной планировки: ученик / В. В. Владимиров, И. А. Фомин. – М.: Высш. шк., 1995. – 224 с. 23. Дідик В. В. Планування міст: підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 24. Чемакіна О. В. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посібник / О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 25. Трошкіна О. А. Основи містобудування: навч. посібник / О. А. Трошкіна. – К. : НУБіП, 2010. – 241 с. 26. Фомін І. О. Основи теорії містобудування / І. О. Фомін. – К.: Наукова думка, 1997. – 192 с. 27. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: навч. посібник / Є. С. Клюшніченко. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 28. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: підручник для вузів / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 455 с. 29. Містобудування. Довідник проектувальника/ За ред. Т. Ф. Панченко. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 192 с. 30. Моніторинг довкілля : підручник / М-во освіти і науки України; В. М. Боголюбов [та ін.] ; під ред В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 31. Планування міст та транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 148 с. 32. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник / Б. С. Посацький. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст. – Львів: Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 33. Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22735 34. Про стан справ і перспективи архітектурно-урбаністичної сфери: Національна доповідь, 2017-10-11 // Національна спілка архітекторів України [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://www.nsau.org/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/917uk_UA
dc.description1. Про основи містобудування : Закон України № 2780-XII від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Про планування і забудову територій : Закон України №1699-ІІІ від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Про охорону культурної спадщини : Закон України №1805-ІІІ від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст.333. 4. Про генеральну схему планування території України: Закон України №3059-ІІІ від 07.02.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №30. – Ст.204. 5. Про благоустрій населених пунктів : Закон України №2807-ІV від 06.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №49. – Ст. 517. 6. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України №3038-VI від 17.02.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст.343. 7. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1.1-2014. – [Чинні від 2014-08-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 128 с. 8. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 9. Планування і забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 174 с. 10. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 11. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 12. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 13. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 14. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 15. Cклад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування: ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. – На заміну ДБН Б.2.2-202008. – [Чинний від 2017-04-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 10 с. 16. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях: ДБН Б.1.1-13:2012. – На заміну ДБН Б.1.1-11:2011, ДБН Б.1.1-6:2007. – [Чинні від 2012-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 27 с. 17. Склад та зміст детального плану території: ДБН Б.1.1-14:2012. – На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. – [Чинні від 2012-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 22 с. 18. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного міста: ДБН Б.2.2-3:2012. – На заміну ДБН Б.2.2-3-2008. – [Чинні від 2012-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 16 с. 19. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 55 с. 20. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій / Ю. М. Білоконь – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 21. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов / В. И. Блохин. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 22. Владимиров В. В. Основы районной планировки: ученик / В. В. Владимиров, И. А. Фомин. – М.: Высш. шк., 1995. – 224 с. 23. Дідик В. В. Планування міст: підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 24. Чемакіна О. В. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посібник / О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 25. Трошкіна О. А. Основи містобудування: навч. посібник / О. А. Трошкіна. – К. : НУБіП, 2010. – 241 с. 26. Фомін І. О. Основи теорії містобудування / І. О. Фомін. – К.: Наукова думка, 1997. – 192 с. 27. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: навч. посібник / Є. С. Клюшніченко. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 28. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: підручник для вузів / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 455 с. 29. Містобудування. Довідник проектувальника/ За ред. Т. Ф. Панченко. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 192 с. 30. Моніторинг довкілля : підручник / М-во освіти і науки України; В. М. Боголюбов [та ін.] ; під ред В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 31. Планування міст та транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 148 с. 32. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник / Б. С. Посацький. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст. – Львів: Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 33. Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22735 34. Про стан справ і перспективи архітектурно-урбаністичної сфери: Національна доповідь, 2017-10-11 // Національна спілка архітекторів України [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://www.nsau.org/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/917  -
dc.description.abstractМетодичні рекомендації містять загальні положення, перелік тем, плани практичних занять, поради до організації самостійної роботи, запитання та завдання для самостійного вивчення, орієнтовну тематику рефератів та вимоги до їх оформлення, список джерел. Для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherК. : НАУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesСер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;-
dc.subjectмістобудуванняuk_UA
dc.subjectархітектураuk_UA
dc.subjectфахова компетентністьuk_UA
dc.subjectаеропортобудуванняuk_UA
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.titleТеорія містобудування: методичні рекомендації до самостійної роботиuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.identifier.lbcН8р Т338-
dc.identifier.udc711.4(076.5)-
dc.specialityРГАСНТИ 67.25uk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TM-metod-titul.pdfОбкладинка105.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.