Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38172
Title: Розрахунок та порівняльний аналіз викидів деяких відпрацьованих газів під час використання традиційних та альтернативних авіаційних палив
Authors: Бойченко, Сергій Валерійович
Яковлєва, Анна Валеріївна
Наумчук, Ганна Олександрівна
Keywords: повітряно-реактивні двигуни
реактивне паливо
екологічні характеристики
відпрацьовані гази
токсичність
біопаливо
парниковий ефект
парникові гази
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: С. В. Бойченко, А. В. Яковлєва, Г. О Наумчук. 2015. Розрахунок та порівняльний аналіз викидів деяких відпрацьованих газів під час використання традиційних та альтернативних авіаційних палив. Наукоємні технології № 1 (25).DOI: 10.18372/2310-5461.25.8230
Abstract: Дослідженню екологічні проблеми, пов’язані з використанням палив для повітряно-реактивних двигунів. Розглянуто та проаналізовано викиди основних компонентів відпрацьованих газів, що утворюються в результаті використання традиційних та альтернативних авіаційних палив. Особливу увагу приділено оцінюванню негативного впливу процесів використання нафтових палив для повітряно-реактивних двигунів на сучасний стан навколишнього середовища. Показано можливість зниження викидів деяких відпрацьованих газів повітрняних суден на прикладі авіаційних біопалив, отриманих з рослинної жировмісної сировини. Вказано на потенційний позитивний ефект від застосування біопалив для авіації.
Description: 1. Hileman, J. I. Near-Term Feasibility of Alternative Jet Fuels / J. I. Hileman, H. M. Wong, I. Waitz — Santa Monica, California: RAND Corporation. — 2009. — 120 p. 2. Яковлєва А. В. Застосування біопалив для повітряно-реактивних двигунів з метою покращення їх екологічних характеристик / А. В. Яковлєва, С. В. Бойченко // Авиационно-космическая техника и технология. — Харьков «ХАИ». 2012. — № 7(94). — С. 60–64. 3. Сайко В. Ф. Землеробство в контексті змін клімату / В. Ф. Сайко // Збірник наукових праць ННЦ Інститут землеробства УААН. — К., 2008. — Спец. вип. — С. 3–14. 4. Яковлева А. В. Причинно-следственная связь производства авиационных топлив и современного состояния окружающей среды / А. В. Яковлева, С. В. Бойченко // Monografia №3 “Systems and means of motor transport” Seria: Transport. — 2012. — С. 239–246. 5. Васильев И. П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля : монография / И. П. Васильев. — Луганск : изд-во ВНУ им. В. Даля, 2009. — 240 с. 6. Яновский Л. С. Основы авиационной химмотологии / Л. С. Яновский, В. П. Дмитренко, Н. Ф. Дубровкин. — М. : МАТИ. — 2005. — 680 с. 7. Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Д. Ергин. — М. : Альпина Паблишер. — 2011. — 960 с. 8. Братков А. А. Химмотология ракетных и реактивных топлив / А. А. Братков, Е. П. Серегин, А. Ф. Горенков. — М. : Химия. — 1987. — 304 с. 9. Бейко О. А. Химия и технология горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей. Методы получения реактивных топлив / О. А. Бейко, С. К. Лопатенко, В. Ф. Новикова. — К. : КИИГА. — 1982. — 64 с. 10. Газ природний, палива та оливи / М. П. Андріїшин, Я. С. Марчук, С. В. Бойченко, Л. А. Рябоконь. — Одеса : Астропринт. — 2010. — 232 с.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38172
ISSN: 2075-0781
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8230-20828-1-SM.pdfОсновна стаття846.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.