Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37859
Title: Застосування біопалив для повітряно-реактивних двигунів з метою покращення їх екологічних характеристик
Authors: Яковлєва, Анна Валеріївна
Бойченко, Сергій Валерійович
Keywords: повітряно-реактивні двигуни
реактивне паливо
екологічні характеристики
відпрацьовані гази
токсичність
біопаливо
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Яковлєва А. В., Бойченко С.В. Застосування біопалив для повітряно-реактивних двигунів з метою покращення їх екологічних характеристик / А. В. Яковлєва, С. В. Бойченко // Авиационно-космическая техника и технология. - 2012. - № 7. - С. 60–64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2012_7_14.
Series/Report no.: Авиационно-космическая техника и технология;
Abstract: У даній статті описано основні екологічні проблеми, пов’язані з використанням реактивних палив. Розглянуто доступні на сьогодні енергетичні ресурси, що можуть застосовуватися у процесах виробництва палив для повітряно-реактивних двигунів на ряду з нафтою. Детально проаналізовано якість відпрацьованих газів авіаційних двигунів, їх компонентний склад, вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини. Окреслено потенціал використання рослинних олій, як сировини для отримання альтернативних авіаційних палив. В статті надано інформацію про технологію отримання таких біопалив. Розглядається потенційний позитивний ефект застосування авіаційних біопалив, як на якість відпрацьованих газів повітряно-реактивних двигунів, а також на деякі їх експлуатаційні показники. Вбачається необхідність у проведенні експериментальних досліджень стосовно зазначених питань.
Description: 1. Hileman, J.I. Near-Term Feasibility of Alternative Jet Fuels [Text]/ J.I. Hileman, H.M. Wong, I. Waitz. – Santa Monica, California: RAND Corporation, 2009. – 120 p. 2. Ергин, Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть [Текст]/ Д. Ергин. – М.: «Альпина Паблишер», 2011. – 960 с. 3. Крылов, И.Ф. Альтернативные моторные топлива. Производство, применение, перспективы [Текст]/ И.Ф. Крылов, В.Е. Емельянов // Мир нефтепродуктов. – 2008. – №1. – С. 38-42. 4. Газ природний, палива та оливи [Текст]: моногр. / М.П. Андріїшин, Я.С. Марчук, С.В. Бойченко, Л.А. Рябоконь. – Одеса: Астропринт, 2010. – 232 с. 5. Яновский, Л.С. Основы авиационной химмотологии [Текст]/ Л.С. Яновский, В.П. Дмитренко, Н.Ф. Дубровкин. – М.: МАТИ, 2005. – 680 с. 6. Большаков, Г.Ф. Гетероорганические соединения реактивных топлив [Текст]/ Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Л.: Гостоптехиздат, 1962. – 220 с. 7. Девянин, С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельних двигателей [Текст]: моногр. / С.Н. Девянин, В.А. Марков, В.Г. Семенов. – Х.: Новое слово, 2007. – 452 с. 8. Альтернативные реактивные топлива: проблемы и перспективы [Текст]/ Л.С. Яновский, Е.П. Федоров, Н.И. Варламова, П.В. Бородако, И.М. Попов // Вестник НАУ. – 2009. – № 1. – С. 108 – 112. 9. Техника и технологии производства и переработки растительных масел [Текст]: учеб. пособие / С.А. Нагорнов, Д.С. Дворецкий, С.В. Романцова, В.П. Таров; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Тамбов. гос. техн. ун-т. – Тамбов: Издво ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/37859
ISSN: 1727-7337
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktit_2012_7_14.pdfОсновна стаття351.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.