Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36850
Title: Речовинний склад вибраних метеорів за дистанційними спектральними спостереженнями
Other Titles: Material composition of meteors by remote spectral observations
Authors: Мозгова, Альона Михайлівна
Keywords: метеори
meteors
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисертаційна робота присвячена дослідженню фотографічних спектрів яскравих метеорів, отриманих за допомогою оптичної призми (21 і 22 жовтня 1958 року, 10 серпня 1965 року) та дифракційної решітки (2 і 27 серпня 2011 року, 20 лютого і 11 серпня 2012 року). Основний результат роботи: визначено речовинний склад досліджуваних метеорних тіл. Найбільш інтенсивні лінії в спектрах метеорів належать атомам CrI, FeI, MgI, SiI, AlI, MnI, CaI, TiI, NaI та іонам FeII, CaII, MgII, TiII, SiII, які характерні для залізних та залізо-силікатних метеороїдів. Створено каталог спостережених емісійних ліній в спектрі кожного метеора і каталог (352 лінії) спектральних мультиплетів атомів заліза FeI, FeII та магнія MgI, MgII. Побудовано дiаграми Гротрiана для лiнiй мультiплетiв залiза і магнія, які відображають переходи між електронними станами в атомах заліза та магнія. В наближенні стану термодинамічної рівноваги та больцманівського розподілу населеності рівнів, визначено ефективну температуру збудження атомів заліза FeI та кількість випромінючих атомів FeI в метеорній комі за дослідженнями спектра метеора, спостереженого 2 серпня 2011 року. Виявлено нелінійну зміну температури метеорної коми з висотою та з часом, що є ознакою руйнування метеорного тіла під час спалахів з подальшим викидом речовини. Практичне значення полягає в тому, що дані, отримані в результаті обробки представлених в роботі метеорних спектрів є цінними для фундаментальних наукових досліджень фізико-хімічних властивостей речовини метеорів. Представлений в роботі каталог ліній спектральних мультиплетів хімічних елементів та діаграми Гротріана можуть бути використані дослідниками для вивчення метеорних явищ. Дані про хімічний склад метеорів є важливими для розв’язання питань космогонії і хімічної еволюції Сонячної системи.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36850
Appears in Collections:Дисертації та автореферати кафедри аерокосмічної геодезіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.